Architektonický a projektový ateliér

Architektonická, projekční a expertní činnost v oblasti dřevostaveb

  • Architektonický návrh domu dle základních požadavků klienta s důrazem, aby nebyla překročena výše investičního záměru
  • Optimalizace návrhu stavby s ohledem na počáteční a provozní náklady
  • Návrh energetického konceptu budovy a obecně technické zadání energeticky úsporných a pasivních domů
  • Zpracování podkladů pro dotační program Nová zelená úsporám
  • Návrh rekonstrukce původních dřevostaveb, anebo i zděných staveb, při kterých bude v rámci rekonstrukce využita dřevostavba
  • Návrh dokončení a oprav rozestavěných staveb, diagnostika
  • Kontrola dosavadních podkladů a návrhů, včetně kontroly a posouzení cenových nabídek jiných subjektů
  • zpracování projektu pro územní řízení, stavební povolení resp. ohlášení stavby dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  • zpracování montážní dokumentace

Vlastní projekční složku jsme měli od počátku. Vždy jsme si na naše stavby zpracovávali Montážní dokumentaci (MD), podle které je pak stavba přímo prováděna. Mimo vlastní konstrukce, konstrukčních detailů koordinuje rovněž potřebné profese, slouží jako podklad pro výpisy materiálů a přípravu stavby. Nutno si uvědomit, že dřevostavby jsou projekčně i stavebně složitější než zděné stavby a z toho důvodů je MD potřeba i když stavbu staví firma, která má za sebou již několik let praxe a postaveno desítky staveb.

Naše projekční složka byla vždy těsně svázána s tím, co se děje na stavbě, aby se konstrukce mohly vyvíjet správným směrem. Aby to nebylo jen úžasně navrženo, ale aby se to dalo taky dobře postavit za co nejmenšího resp. přiměřeného úsilí vztažené k výsledné hodnotě. Projekční podklady pro nás nejsou cílem ale prostředkem pro realizaci stavby. Máme tedy zájem aby byly maximálně efektivní a i zde se snažíme uplatňovat princip optimalizace – musí obsahovat vše potřebné, ale nemělo byt tam být nic zbytečného.

S příchodem pasivního stavění jsme zcela logicky rozšířili náplň projekční činnosti o potřebné tepelně technické výpočty, optimalizaci a výpočty v programu PHPP, zpracování podkladů pro energetické štítky budov a další související činnosti a práce, které s nízkoenergetickým a pasivním stavěním souvisí. Velice důležitým momentem při návrhu staveb je zpracování zadání stavby a v jeho rámci i tzv. energetického konceptu, který především řeší způsob, jakým bude dům větrán, vytápěn a jak bude ohřívána voda. Energetický koncept pak v mnohém ovlivňuje další části stavby a jejich řešení a samozřejmě i její cenu. A právě pasivní domy od počátku prokazují, že provozní náklady je třeba vždy poměřovat s počátečními náklady stavby. Ušetřit „na počátku“ se může výrazně prodražit už od prvních let užívání stavby. V rámci dotačního programu Zelená úsporám jsme pro všechny pasivní domy, které jsme stavěli, zpracovávali i podklady pro získání dotací, které v případě první vlny dotačního programu dosahovaly téměř 500.000 Kč. Ve všech případech pak stavebník dotace nejen získal ale byly už i proplaceny.

Obrací se na nás rovněž stavebníci s tím, že mají rozestavěnou a nedokončenou stavbu, ze které dodavatel buď odešel sám anebo s ním stavebník ukončil spolupráci a vztahy jsou velice napjaté, a že by potřeboval takovou stavbu dokončit. Téměř nikdy není možné navázat a pokračovat, vždy je potřeba se vracet a řadu věcí opravovat nebo dokonce zcela předělávat. To vyžaduje rovněž dobrou projekční přípravu.

Další oblastí jsou rekonstrukce stávajících staveb a to už původních dřevostaveb, anebo stále častěji i původně zděných staveb, které má stavebník zájem rekonstruovat s co největším podílem dřevostavby.

I v naší zemi se začínáme setkávat s trendem, který je stále běžnější ve vyspělých zemích, kdy se dřevostavba jako plnohodnotná stavební technologie integruje s jinými konstrukčními systémy (železový beton, ocel, zdivo) a dosahuje se tak efektivních výsledků. V takových případech je pak nutno tuto integraci dobře navrhnou a vyřešit správně návaznosti různých konstrukčních systémů.

Stává se rovněž, že se na nás obrací zájemce o dřevostavbu, který však jedná s jiným dodavatelem. Nás žádá o posudek a kontrolu dosavadních podkladů a dokonce i návrh změn a úprav. Součástí žádosti pak bývá i kontrola a posouzení dosavadní cenové nabídky na dodávku stavby, kde je cílem zkontrolovat a posoudit jednak její úplnost, dodržení zadání pokud jde o rozsah dodávky a použité materiály a komponenty a rovněž pokud jde o reálnost a přiměřenost cen.

NAHORU