Nová zelená úsporám

Dne 13. června 2013 byla vyhlášena 1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. Cílem programu Nová zelená úsporám 2013 je snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a podpory efektivního využití zdrojů energie. Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech.

Možnost podávání prvních žádostí o dotaci je 12.8. 2013 a ukončení příjmu nastane vyčerpáním stanovené alokace (1,0mld.), nejpozději však 29.11. 2013

1. Výzva NZÚ 2013 podporuje následující opatření:

  • Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
  • Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
  • Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Text převzat a více informací na:

ZELENÁ ÚSPORÁM

V případě zájmu a dotazů ohledně dotačního programu kontaktujte naše pracovníky.

NAHORU