Řevnice

Dům v mírném svahu navržená od Ing. arch. Miloš Černého se vyznačuje poměrně rozmanitou fasádou. Dřevěné modřínové palubky jsou natřeny lazurou Greywood.

Dům je hotov, alespoň z naší strany.

Hezky sladěné barevné odstíny

Dřevěný obklad modřínovými palubkami je hotov

Následovat bude aplikace KZS

Ještě chybí meziokenní výplně

Pohled od příjezdu

Za chvíli budou palubky hotovy

Tesař v akci :-)

Difuzní fólie v místě budoucího obložení palubkami

Aplikace tepelné izolace

Laťování střechy

Kostra domu témeř dokončena

Framing

Konstrukce střechy
NAHORU