Spodní stavba a způsoby založení

Založit dům můžeme několika způsoby a to na základové desce nebo na základových patkách. Obdobou patek je možnost založení na zemních žárově zinkovaných ocelových vrutech. Každý způsob založení má své výhody a nevýhody a jeho vhodnost použití se především řídí typem pozemku. Obecně se dá říci, že zakládání na základové desce je vhodné zejména na rovinatých a mírně svažitých pozemcích a oproti tomu zakládání na patkách je žádoucí na pozemcích svažitých až strmých. Dále jsou uvedeny a popsány fotografie z různých způsobů zakládání.

Základová deska

Vylité základové pasy

Vyskládané betonové tvárnice tzv.ztracené bednění

Položení přípojek pod základovou desku

Závoz prostoru desky štěrkem na mechanicky zhutněný podklad

Pokládka KARI sítí a jejich vypodložení do správné polohy

Čerstvě vylitá základová deska

Bodově natavená živičná hydroizolace na desku a pečlivé ovaření prostupů

Založení na patkách

Zhotovené betonové patky a připravené plastové prostupy pro přípojky

Dřevěná stropní konstrukce na patakách - tzv. Crawel Space

Vedení přípojek konstrukcí Crawel space na přesné polohy

Založení na vrutech

Příprava před montáží zemních vrutů

Zavrtávání zemního vrutu

Pokládka konstrukce Crawel Space na zemní vruty
NAHORU