Ukázka projektu

Níže naleznete k nahlédnutí kompletní montážní dokumentaci námi zpracovanou k rodinnému domu v Březové u Hořovic. Pomocí takto zpracovaných montážních dokumentací provádíme stavbu, klient přesně vidí, jak stavba bude vypadat a jde i poměrně snadno poznat, co je a není předmětem dodávky. Rovněž případný technický dozor investora díky této dokumentaci je schopný přesně kontrolovat průběh, správnost a úplnost realizované stavby.

Obecně dělíme Montážní dokumentaci (MD) na dvě části a to na Spodní stavbu (SS) a Vrchní stavbu (VS). Dělení se provádí zejména z důvodů, že po zhotovení MD SS se může ihned začít provádět spodní stavba, bez toho aby se muselo čekat než se dodělá dokumentace VS. Rovněž často spodní stavbu dodává klient svépomocí nebo ji realizuje pomocí svého subdodavatele a těm postačuje jen část MD SS.

Rozsah a podrobnost montážní dokumentace se odvíjí od složitosti daného domu a tento rozsah stanovuje projektant dle svého uvážení, aby stavba proběhla co nejjednodušeji a co nejlépe ke čtyřstranné stranné spokojenosti projektant/realizace/investor/architekt.

Fotografie průběhu výstavby

Architektonický návrh - studie

Studie domu - vizualizace

Ukázka MD Spodní stavby

Situace

Základové konstrukce

Řezy základy

Základová deska + prostupy deskou

Usazení prefabrikované betonové jímky

Detail osazení kanalizace v základové desce

Vedení přípojek v jednotném výkopu

Ukázka MD Vrchní stavby

Pohledy

Základové prahy

Půdorys 1.NP

Konstrukce stropu

Půdorys 2.NP

Konstrukce krovu

Řez A-A

Řez B-B

Řez C-C

Konstrukce framingu - obvodová stěna východní a západní

Půdorys střešního pláště

Konstrukce komínu a usazení krbové vložky

Kotvení komínu a umístění lávky

Konstrukce betonového schodiště

Konstrukce schodiště z 1.NP do 2.NP

Konstrukce schodiště na galerii

Výpis oken

Konstrukce terasy a vstupního plata

Výrobní výkres ocelových překladů UE80

Výrobní výkres konzole pro kotvení komínu

Výrobní výkres kotev pro terasu a vstupní plato

Výrobní výkres kotev pro pergolu a stříšku nad vstupem

Konstrukce betonové police

Kniha detailů

NAHORU