Dřevostavby

Pojem "dřevostavba" není zatím přesně definován. Budiž tedy dřevostavba stavbou, která používá pro svoji nosnou konstrukci dřevo a materiály na jeho bázi. Dřevostavby a použití dřeva pro konstrukce vůbec prošly za léta své existence značným vývojem (neplatí pro ČR) a dřevo pro konstrukce je v ostatních zemích považováno nejen za rovnocenný materiál ostatním materiálům používaným pro stavby ale v mnoha případech dokonce za materiál jedinečný a svým způsobem luxusní.

Běžně se tak v zahraničí setkáte s tím, že:

  • v zemětřesných oblastech se ani jinak než ze dřeva stavět nesmí
  • v oblastech ohrožených záplavami budete mít v případě dřevostavby nižší pojistku, protože dřevostavba je z tohoto pohledu méně riziková
  • na dřevostavbu rodinného domu je z hlediska požární odolnosti nahlíženo stejně jako např. na zděnou stavbu
  • v případě požáru stavby vychází pak dřevostavba nejvýhodněji z hlediska obnovení provozu a nákladů na toto obnovení
  • dřevo se používá jako protipožární obklad a ochrana ocelových konstrukcí
  • atd.

Není tedy divu, že dřevostavby umí velice efektivně reagovat na podmínky obnovitelné výstavby (energetické souvislosti) ale také na požadavek jednoduché adaptace stavby během její živostnosti tak, aby co nejlépe vyhovovala jejím obyvatelům, jejichž požadavky na bydlení se mění. V Rakousku je pro zajímavost možné už od roku 2001 povoleno stavět ze dřeva až pět nadzemních podlaží! Ve Finsku je povoleno od dubna 2011 až 8 nadzemních podlaží, atd.

NAHORU