Energie

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.” (Antoian de Saint-Exupéry)

ENERGIE je přetřásaným tématem už řadu let. Potřebujeme jí stále více a vyrábíme jí většinou ze zdrojů, které neumíme obnovit a tyto zdroje musíme ještě ve značné míře dovážet. Není tedy divu, že roste i její cena a nepříjemná je i vysoká míra závislosti. Vidina, a rovněž snaha „vyspělých“ zemí aby podobné, či dokonce stejné, energetické potřeby měly dosud ty méně „vyspělé“ za to mnohem větší a lidnatější, země světa, staví celou planetu před nutnost celkem zásadně změnit naše dosavadní chování.

V případě staveb potřebujeme energii jednak na výrobu stavebních materiálů a prvků, na jejich dopravu, manipulaci a pak na vlastní postavení budovy a dále, a to nemalé množství, pak na provoz takové budovy.

V souvislosti s možnými cestami úspory energie se setkáváme s různými přístupy a názory, z nichž za řadou z nich je zcela zřejmá snaha hájit především osobní nebo skupinové zájmy. Současný moderní trend používání obnovitelných zdrojů je však pouze jednou stranou mince. Druhou stranou téže mince je reálné nebezpečí, že budeme i nadále plýtvat a mrhat, pouze neobnovitelné zdroje nahradíme těmi obnovitelnými a ještě budeme tvrdit, jak se chováme ekologicky a odpovědně.

Nelze v této souvislosti nezmínit názor pana arch. Aleše Brotánka, který říká, že „odpovědný přístup spočívá především ve snížení energetické potřeby staveb (nízkoenergetické, pasivní stavby) a to málo energie, které pak budeme na provoz potřebovat, pokrývat v rostoucí míře z obnovitelných zdrojů.“ Tento názor a přístup pak velice dobře odráží vlastní přírodní principy a chování přírody jako takové. Příroda je velice moudrá a nedělá, na rozdíl od lidí, chyby.

NAHORU