Jak smýšlíme a jak uvažujeme?

Od počátku jsme realizovali výhradně individuální projekty, kdy přicházíte se svým záměrem, často jen základní představou, a společně hledáme to nejlepší řešení. Naší snahou tedy není prodat to, co vyrábíme ale nabídnout naše znalosti, zkušenosti a stavební kapacity pro realizaci stavby, která bude co nejlépe vyhovovat vašim požadavkům ale taky možnostem. Často pak společně docházíme k poznání, že původní představy je třeba doplnit a upravit. Jsme tedy připraveni provést vás celým procesem stavby, včetně projekční přípravy, vyřízení povolení až po vlastní realizaci. Spolupracujeme s několika architekty, jejichž služeb využíváme.

Jsme si vědomi, že postavit dům je často vůbec největší životní investicí, kterou v životě realizujete a která znamená závazek hypotéky, tedy břemeno, na řadu let. Stavba není věc, kterou si kupujete hotovou a kterou můžete vrátit, když vám nevyhovuje. Vnímáme stále citlivěji naší povinnost nabídnout vám to, co rovněž my považujeme za nejvhodnější a ve vašem případě za nejlepší.

Jsme si vědomi, že většina z vás pracuje s velice napjatým rozpočtem. Snažíme se vysvětlovat, že v případě individuálního projektu lze cenu přesně určit vlastně až po dokončení stavby a zjištění skutečných nákladů. Doporučujeme proto počítat s jistou rezervou, ze které je možné transparentně čerpat. Stejně tak je nám ale protivná, bohužel však běžná, praxe současného stavebnictví, kdy je zprvu „líbivá“ cena postupně během realizace ze strany stavební firmy navyšována a klient se tak dostává do velice nepříjemné, často neřešitelné, situace.

Máme zájem abyste na základě vlastní zkušenosti doporučovali naše služby vašim známým, přátelům a taky vašim dětem, až si jednou budou stavět vlastní dům. Vzhledem k době, po kterou jsme na trhu, je příjemné konstatovat, že se nám naplnění tohoto cíle daří.

Používáme stavební a konstrukční systém, který je ve světě nejvíce zastoupen už mnoho desítek let a ověřen miliony staveb v nejrůznějších klimatických podmínkách po celém světě. Vyznačuje se velikou flexibilitou, umožňující reagovat na širokou škálu zadání a rovněž propojovat jej s jinými konstrukcemi (beton, zdivo, ocel apod.). Je tedy vhodný nejen pro novostavby ale rovněž pro přestavby a rekonstrukce např. i zděných staveb.

Cítíme se odpovědni nejen za to, co děláme ale rovněž za náš obor dřevostaveb. Snažíme se přispět k řešení problémů oboru. Publikujeme, přednášíme na odborných konferencích, spolupracujeme s odbornými školami a podílíme se na výchově mladé odborné generace.

Není nám lhostejný osud naší krásné země ani naší planety. Jsme si vědomi odpovědnosti všech stavařů za energetickou náročnost staveb obecně. Od prvních staveb jsme izolovali více, než předepisovala norma a používali materiály a technologie příznivé životnímu prostředí a s nízkou energetickou náročností. Už na naše první domy chodily kontroly z plynáren, které nevěřily tak nízkým spotřebám plynu u rodinného domu. Nízkoenergetické a pasivní stavby byly pak přirozenými milníky na časové ose naší činnosti. Nebyli jsme k nim „donuceni“ ale stavěli jsme je dávno před tím, než řada ostatních, protože jsme přesvědčeni, že je to rozumné a smysluplné. Od roku 2003 používáme difúzně otevřené skladby obvodového pláště staveb, i v tomto případě několik let předtím, než se staly tématem v odborných kruzích a než je postupně zavedla většina ostatních firem. Považujeme je za přirozené a bezpečné. (Více v samostatné kapitole na našich stránkách.)

Od roku 2002, opět jako jedni z prvních, vybavujeme naše stavby řízeným větráním s rekuperací vzduchu a dalšími technologiemi, které přispívají k lepší kvalitě vnitřního prostředí domu a k výrazným úsporám provozních nákladů. (Více v samostatné kapitole na našich stránkách.)

Od roku 2005 navrhujeme a stavíme pasivní domy. Všem pasivním domům, které využívaly dotace v rámci programu „Zelená úsporám“, byly tyto dotace také přiděleny. Jsme členy sdružení Centrum pasivního domu a rovněž lektoři pasivních staveb v rámci systému školení a vzdělávání centra. (Více v samostatné kapitole na našich stránkách.) Od roku 2012 budeme nabízet i typová řešení rodinných domů. I zde ale budete mít jako klienti možnost podílet se do značné míry na tvorbě domu, volbě jeho základních parametrů a tedy i ovlivňovat jeho cenu. V rámci typových řešení se snažíme zhodnotit naší dosavadní bohaté zkušenosti s realizací individuálních projektů. Naším cílem je i v tomto případě nabídnout produkt, který bude dlouho a dobře sloužit a se kterým budete spokojeni. Rozsah našich služeb pak umožní výběr mezi typovými domy a individuálním projektem, který nemá v podstatě žádná omezení.

Na našich stavbách se hovoří výhradně česky (pokud tam nemáme zahraniční delegaci, naposledy účastníky mezinárodní konference z celého světa). V případě, že by lidé na stavbě hovořili jinak než česky, nebude to proto, že jsou levnější, ale proto, že jsou lepší, než jejich čeští kolegové.

NAHORU