Proč Montážní dokumenatce

Montážní dokumentace a především pak její cena je často předmětem nelibosti a zvídavých otázek. Pro klienta je to nakonec „kus papíru“ který mu po dokončení stavby nepřináší žádného užitku. Anebo je to jinak?

Montážní dokumentace je jediný dokument a podklad, podle kterého se pak stavba opravdu staví. Je to forma výrobního výkresu, který může správně nakreslit pouze někdo, kdo má s realizací konkrétního typu staveb potřebné zkušenosti a kdo je v těsném kontaktu přímo s realizačním týmem, tedy taky přímo s konkrétní stavební firmou a jejími montážníky a stavbyvedoucími.

MD řeší mimo vlastní konstrukce domu i konstrukční detaily, koordinuje potřebné profese, slouží jako podklad pro výpisy materiálů a přípravu stavby. Moderní dřevostavba, jakožto technicky i technologicky vyspělý produkt vyžaduje tomu úměrnou míru a kvalitu přípravy, odbornost a zkušenosti.

Projekční podklady pro nás nejsou cílem ale prostředkem pro realizaci stavby. Její hodnota není v množství a ploše papíru, který pokrývá, ale v efektivitě a invenci, jakými reprezentuje podklad pro vlastní realizaci ale rovněž pro kontrolu realizace a provádění prací. Možnost podrobně během stavby proces kontrolovat, včetně materiálů, technologií, řešení detailů apod., které jsou v drtivé většině nakonec zakryty a jejich další kontrola je omezená, ne-li nemožná, může být pro klienta významným faktorem. Technologie PENATUS umožňuje pravidelnou kontrolu z podstaty provádění stavby, máte-li ještě k dispozici podrobnou dokumentaci, jak má být stavba provedena. Výrazně se tím omezují rizika plynoucí vlastního provedení stavby ale rovněž rizika nepříjemných pocitů z nejistoty, které mohou klienta neodbytně roky provázet.

Montážní dokumentace ale vždy pouze reaguje na nějaký stav, zadání, rozpracovanost apod. Pokud jsou pro její zpracování nevhodné zadání a špatné požadavky, sebelépe zpracovaná montážní dokumentace nemůže vše vyřešit a narovnat.

Montážní dokumentace by tak měla být výsledkem týmové spolupráce klienta, architekta a realizační firmy, nejlépe od samotného počátku celého procesu. Máme ověřeno, že taková spolupráce vede nejrychleji k cíli a k dobrým výsledkům. Nic nechybí a nic není zbytečně navíc. Klient má od počátku přehled a kontrolu, co je a co bude, a taky za kolik a kdy.

Montážní dokumentace pak jen doplňuje potřebné podklady v procesu, jakým návrh a realizace stavby je, navazuje na podklady předchozí, aniž je třeba něco měnit.

Našich klientů se po dokončení stavby, často s odstupem i několika let ptáme, zda vnímají Montážní dokumentaci jako potřebnou. Zde několik odpovědí:

„Pro realizaci byla Montážní dokumentace podle nás zásadně potřebná. Jak přispěla ke kvalitě díla si netroufáme posoudit, ale pro naší spokojenost byla hodně důležitá.“

„Ke kvalitě určitě přispívá. Stavební dozor, případně stavebník může dle této dokumentace velice snadno zkontrolovat probíhající stavební práce."

„Jednoznačně ano. Vzhledem k tomu, že jsme neměli stavební dozor tak jsme montážní dokumentaci ocenili jako podklad, ze kterého se dalo vycházet při kontrolách stavby. Fa Penatus se tím vlastně zaručila, co přesně bude stavba obsahovat.“

Nelze říci, že kvalitní montážní dokumentace je zárukou kvalitní stavby, což je samozřejmě hlavní cíl. Bez kvalitních podkladů však bývá ke kvalitní stavbě hodně daleko.

Jedním názorným příkladem proč je rozumné za MD utratit určité finanční prostředky je následující ukázka. Samozřejmě můžete namítat, že možná i tato stavba měla provedenou MD, která byla projekčně špatně a kde pak je jistota, že námi zpracovaná dokumentace bude v pořádku? Jedině dle referencí na našich webových stránkách v sekci „Realizované stavby“ popř. dle referencí od samotných klientů. Více na:

ODKAZ

NAHORU