Proč stavět ze dřeva?

Pro někoho klacek překážející na lesní cestě při jízdě na nové terénní čtyřkolce, pro druhého skoro posvátný materiál, provázející člověka od počátku jeho existence snad ve všech oblastech jeho konání a působení a to kupodivu i v „moderní“ době. Více se použití dřeva pro stavební konstrukce a o vhodnosti takového použití zmíníme v části "dřevostavba". Zde jen obecnější pohled.

Použití dřeva pro stavby je tak staré, jako lidstvo samo. V naší zemi však použití dřeva pro konstrukce prošlo odlišným vývojem od jiných zemí s podobnou tradicí a podmínkami. V komunistických časech (míněna etapa od roku 1948 do roku 1989) pak bylo použití dřeva úředně a mocensky zakázáno. Na několik generací tak tento obor u nás ze stavební praxe (ale i z učebních oborů a ze školních osnov) "vypadl" a do podvědomí lidí se "dřevostavby", pokud vůbec, dostaly pouze jako něco provizorního a dokonce snad i nesolidního.

Podíváme-li se ale do zahraničí, jsme často udiveni, že právě v těch nejbohatších a nejvyspělejších zemí se v domech ze dřeva nejen běžně bydlí, ale že není žádný důvod to měnit, protože použití dřeva je pro takový druh staveb velice výhodné a ověřené mnoha a mnoha generacemi.

Dřevo pak jako čistě přírodní materiál vykazuje značnou dávku jakési "přirozené inteligence" která se projevuje třeba tím, že když dojdeme po mnohých peripetiích ke stanovení požadavků na rozumný stavební materiál, který je schopen reagovat na současné potřeby a možnosti (energie, obnovitelnost), bude dřevo určitě hodně vysoko na seznamu takových materiálů.

Stále více se rovněž ukazuje, že dřevo, jednak samo o sobě, ale také materiály a prvky vyrobené na jeho bázi mají a mohou mít dosud netušené vlastnosti a výrazně tak dále posunují možnosti použití takových prvků ve stavbách a tím i možnosti staveb samotných.

Ze dřeva se běžně staví do osmi podlaží a hranice se posouvá až k dvaceti podlažím, haly o rozponu přes 100 m bývají často také dřevěné a s dřevěnou konstrukcí se setkáme i v případě např. dálničního mostu. Řada ocelových konstrukcí se obkládá dřevem jako ochrana proti požáru. Moderní dřevostavba může vykazovat větší požární odolnost nežli moderní zdící (cihelné) materiály.

NAHORU