styl

Stavba, včetně následného vybavení, vnitřního zařízení, architektonického výrazu a navazujících staveb a konstrukcí by měla mít určitý styl a řád, včetně charakteru zahrady. To, co dosud tolik obdivujeme u staveb našich předchůdců za celou dosavadní historii a co nás dovede okouzlit, aniž tyto atributy musíme takto přesně vnímat. Zdařilá stavba se ale vyznačuje právě tím, že ladí, ničím neruší a laika nemusí ani na první pohled příliš zaujmout. Kombinace prvků různého stylu, byť jsou samy o sobě perfektní, nevede k dobrým výsledkům. Doporučujeme tuto věc podrobně konzultovat s architektem. Je velice pravděpodobné, že ten „váš“ styl sám rychle pozná a při návrhu domu bude z této skutečnosti vycházet. Buďte v těchto věcech naprosto otevření, není důvod k jakýmkoli obavám.

standard

Se stylem stavby souvisí i její standard. I v tomto případě platí, že jednotlivé části, prvky a detaily by měly být vzájemně vyváženy. Standardem rozumíme jistou hladinu kvality a ceny použitých prvků. Vždy vycházíme z předpokladu, že věc musí správně fungovat i u těch nejnižších hladin. Nedoporučujeme příliš kombinovat tyto hladiny v jedné stavbě. Příkladem nám mohou být třeba osobní automobily, kdy je značkou a typem dán jistý standard a jemu odpovídá celý vůz.

priority

Individuální návrh a následně řešení a vlastní stavba umožní stanovit priority. Z nich pak vyplývá, na co budeme klást opravdu důraz, co je opravdu pro klienta důležité a podstatné. Priority nám rovněž umožní podstatně rychleji postupovat v případech, kdy pracujeme s omezeným rozpočtem (to je ale standardní situace) a podle priorit pak víme, co je nutné a co je možné buď prozatím, anebo trvale, oželet. Stanovení priorit je jedním ze základních předpokladů úspěšné realizace a především bezkolizního provozu domu.

etapizace

Stavba domu je nákladná záležitost. Na druhé straně možná v tomto okamžiku ještě nepotřebujete dům takového rozsahu, o jakém uvažujete v budoucnu. V takovém případě lze stavbu domu připravit a rozdělit do více etap a dům dostavovat podle vašich potřeb a také v závislosti na vašich finančních možnostech, zároveň tak aby další etapy zatěžovaly provoz již stávajícího domu co nejméně..

pojištění

V současné době význam „pojistitelnosti“ stavby stále roste. Stavba, kterou nelze pojistit, jakoby neexistovala. Na základě dosavadních zkušeností vám doporučujeme přistupovat k pojištění vašeho nového domu velice odpovědně a nešetřit časem a úsilím při sestavování pojistné smlouvy. Ta nechť výslovně uvádí, co je předmětem pojištění a za jakých podmínek máte právo na pojistné plnění a v jaké výši. Po zkušenostech vám rovněž doporučujeme pečlivě vybírat pojišťovnu a přednost dávat solidním a časem prověřeným pojišťovacím domům.

inženýrská činnost

Stavba domu představuje mimo jiné i značnou administrativní agendu. V každém případě stavební řízení vedoucí k vydání stavebního povolení a také kolaudační řízení a kolaudace. Kromě těchto základních kroků se můžeme setkat např. s územním řízením, jednáním s majiteli sousedních pozemků a v neposlední řadě i s jednáním s dodavateli a provozovateli medií, na které se váš dům bude připojovat. I v této oblasti se laik jen obtížně orientuje a vyřizování těchto věcí pro něj znamená i značnou časovou a nervovou zátěž.

Jako profesionálové vyřizujeme vše potřebné na základě vašeho zplnomocnění.

NAHORU