Stavba versus služba?

Lidé se na nás ponejvíce obracejí s tím, že chtějí postavit dům. Často mají nějakou svojí představu ale často nám také řeknou, že jsou v této věci naprostí laici a nikdy nic takového nedělali. Na tom není vůbec nic špatného a považujeme takový stav za naprosto přirozený.

Pokud se ale týž zájemce o naše služby brání společnému „povídání“ o tom, na základě čeho vznikly jeho představy, jaké jsou jeho skutečné potřeby, jaké má možnosti, jak plánuje využívat dům v budoucnu atd., a toto povídání považuje za „ztrátu času“, argumentujíc rovněž tím, že v jiných firmách po něm nic takového nechtěli a že mu cenovou nabídku poslali na základě studie do dvou dnů emailem aniž měli potřebu setkat se osobně, pak se bohužel rozcházíme a nejsme dále schopni jakkoli ovlivnit zkušenost, které jde takový zájemce vstříc. Následně se pak někdy dovídáme, že to nebyla zkušenost příjemná.

PENATUS je stavební firma. Vlastní stavbu ale vnímáme jako pouze součást naší služby. Nechceme a nebudeme vám stavět dům, pokud nezískáme rozumnou míru jistoty, že vám máme stavět něco, co opravdu potřebujete, a co vám bude vyhovovat a sloužit a rovněž, pokud nebudeme přesvědčeni, že vám dům chceme stavět. Stavba sama nás samozřejmě zajímá, ale především nás zajímáte VY. Stavba je sluha, vy jste pán, kterému bude stavba sloužit. Abychom vám mohli postavit dům, musíme nejdříve poznat vás, vaše potřeby, představy a vaše možnosti a doplnit je o naše znalosti, mnohaleté zkušenosti a vědění. Nechceme být v postavení realizační firmy, která je tu pouze od toho, aby postavila stavbu podle projektu, aniž má možnost podělit se o svoje dosavadní zkušenosti a být právoplatným členem týmu (investor, architekt, projektant, realizační firma).

Nestavíme stavby a domy jako takové. Stavíme je vždy pro někoho, pro VÁS a stavíme je na konkrétním místě, které je rovněž jedinečné. V případě individuálních projektů jsme krejčí, který vám šije oblek na míru. Cožpak je pak možné odmítnout, abychom si vás „změřili“ a pak nechodit na zkoušky?

NAHORU