Z čeho stavět?

Toť otázka, kdyby bylo možné stavět z lidské hlouposti a arogance, máme po problému a nadto zcela nevyčerpatelný zdroj vysoce "kvalitního" materiálu na zastavění celé planety (no, to by zrovna moudré nebylo).

Ale vážně. Na stavby obecně se spotřebuje celkem dost materiálu, často až nesmyslně moc a "klasické" stavění pak používá materiály, jejichž zdroje jsou, podobně jako zdroje energetické, vyčerpatelné a neumíme je obnovit. Na výrobu materiálu pak potřebujeme energii a většinou ne zrovna málo (ocel, cement, pálené cihly a tašky, sklo ale i minerální tepelná izolace apod.). Materiály taky třeba přepravovat, manipulovat apod., a to je další energie, vlastní náklady na dopravu, zátěž komunikací atd.

Ve vznikající energetické situaci a vzhledem k vyčerpatelnosti a neobnovitelnosti zdrojů jak energie, tak materiálu se už delší dobu setkáváme se dvěma pojmy:

  • udržitelné stavění - tedy takovém, které umožní zároveň svůj rozvoj avšak způsobem, který umožní pokračovat následujícím generacím, bez fatálních dopadů na životní prostředí. Jednou z podmínek takové stavění je celkem výrazně snížit potřebu energie obecně.

  • obnovitelné zdroje materiálů - tedy takové, které většinou "dorostou" anebo se obnovují samy ze své podstaty, a jejichž zdroje jsou nevyčerpatelné (sluneční svit, vodní energie, větrná energie, z přímých materiálů pak např. biomasa). Mezi významné obnovitelné stavební materiály pak patří DŘEVO.

Obecně lze tedy říci, že je rozumné (a začíná to být i nutné) používat pro stavby takové materiály, které patří mezi obnovitelné a které na svoji výrobu, manipulaci a vlastní stavbu potřebují co nejméně energie. Jak již řečeno, významným představitelem této skupiny je dřevo, v současné době se ale ve vzrůstající míře setkáváme i s materiály na jeho bázi (štěpkové deskové materiály, tepelné izolace na bázi dřeva, dřevovláknité materiály a pod.). Dostupné jsou ale už i lněné tepelné izolace, izolace z konopí anebo z ovčí vlny. Na trhu se objevují desky z drcené slámy a jasně se ukazuje, že možnosti obnovitelných materiálů pro stavby jsou podstatně vyšší, stejně tak jako rostou možnosti využití a zlepšování vlastností vlastního dřeva. S řadou přírodních materiálů ale ještě neumíme správně pracovat a využívat jejich potenciál. Můžeme se to ale naučit.

Nezávisle na konkrétním použitém stavebním materiálu je třeba reagovat na tyto obecné požadavky a potřeby společnosti:

  • potřeba stavět stavby, které pro svůj provoz budou potřebovat výrazně méně energie než stavby dosud běžně stavěné. To je platforma nízkoenergetického stavění, kam patří i energeticky pasivní a do jisté míry i nulové stavby.

  • potřeba snadno, rychle a za nízkých nákladů (tedy i energetických) stavbu během její živostnosti částečně měnit a upravovat aby co nejlépe mohla vyhovovat potřebám jejich obyvatel, které se celkem rychle mění, často i během jedné generace

NAHORU