Zadání stavby

Zadání stavby je naprosto zásadní část celého procesu vzniku stavby. Ze špatného zadání nemůže už nic dobrého vzniknout. Dobré a kvalitní zadání převádí co nejlépe vaše požadavky a možnosti, a rovněž konkrétní podmínky stavební parcely, do technické roviny, vytváří tedy jakýsi most mezi vámi a námi.

Kvalitní zadání by mělo reagovat na co nejširší škálu otázek a možností. Dobré zadání znamená zároveň optimální řešení, neboť už při sestavování zadání je vhodné brát v úvahu možnosti, ale rovněž případná omezení, jednotlivých technologií, prvků a řešení. Dobré zadání je základní podmínkou pro dosažení optimálního efektu. V konečném důsledku to znamená, že dům má přesně to, co potřebujete, neplatíte nic navíc a také nic nechybí. Naše zkušenost potvrzuje, že nejkvalitnější zadání je výsledkem práce týmu, jehož členy jste vy, jako klient, dále architekt a my, jako realizační firma. U takto zpracovaného zadání se pak nestane, že vám je vracíme s tím, že to, či ono by mělo být jinak, apod.

NAHORU